نیازمندی ها : Front-end Posting Add-on

اطلاعات محصول:

 • محصول ساده
 • محصول گروه بندی شده
 • محصول خارجی / وابسته
 • محصول متغیر
لطفا نوع محصول را انتخاب کنید
 • - دسته بندی (های) محصول -
 • Uncategorized
یک یا چند دسته محصول را انتخاب کنید
برچسب های محصول (با کاما از هم جدا کنید)
فیلد مورد نیاز است!
Please enter a title for your product
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

تصاویر محصول:

آپلود تصویر محصول (2 مگابایت)
فیلد مورد نیاز است!
آپلود گالری تصویر(2 مگابایت برای هرتصویر)
فیلد مورد نیاز است!

عمومی:

URL محصول
URL خارجی به محصول وارد کنید.
فیلد مورد نیاز است!
متن دکمه
این متن در دکمه اتصال به محصول خارجی نشان داده می شود.
فیلد مورد نیاز است!
قیمت عادی
Invalid number or less than sale price!
قیمت تخفیف
Invalid number or higher than regular price
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ شروع تخفیف
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ اتمام تخفیف
فیلد مورد نیاز است!
نوع دانلود
یک نوع دانلود را انتخاب کنید - این توسط schema کنترل میشود.
 • محصول استاندارد
 • نرم افزار کاربردی
 • موسیقی
فیلد مورد نیاز است!
آپلود فایل های قابل دانلود ...
فیلد مورد نیاز است!
محدودیت دانلود
برای دانلود مجدد نامحدود، خالی بگذارید
-
+
فیلد مورد نیاز است!
انقضای دانلود
تعداد روزهای قبل از اینکه لینک دانلود منقضی شود را وارد کنید یا خالی بگذارید.
-
+
فیلد مورد نیاز است!

فهرست موجودی:

شماره انبار
فیلد مورد نیاز است!
Manage stock?
فیلد مورد نیاز است!
موجودی انبار
-
+
فیلد مورد نیاز است!
اجازه بازگشت سفارش؟
 • اجازه نده
 • اجازه دهید، اما به مشتری اطلاع دهید
 • اجازه دادن
فیلد مورد نیاز است!
وضعیت انبار
 • موجود است
 • موجود نیست
فیلد مورد نیاز است!
خرید تکی
فیلد مورد نیاز است!

محصولات مرتبط:

محصول تخفیف دار
 • ندتن
فیلد مورد نیاز است!
محصول جدید
 • ندتن
فیلد مورد نیاز است!

حمل و نقل:

وزن (کیلوگرم)
فیلد مورد نیاز است!
ابعاد (cm)
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
کلاس حمل و نقل
 • - یک گزینه را انتخاب کنید -
فیلد مورد نیاز است!

ویژگی ها:

فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!

پیشرفته:

ترتیب منو
-
+
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!