• - فعالیت اصلی شما چیست؟ -
  • - فعالیت اصلی شما چیست؟ -
  • من یک توسعه دهنده وب فرانت هستم
  • من یک برنامه نویس بک اند هستم
  • من یک طراح هستم