فرم منطق شرطی

فرم ها
0
.super-form-46 > * {visibility:hidden;}Invalid email address!- فعالیت اصلی شما چیست؟ -- فعالیت اصلی شما چیست؟ -من یک توسعه دهنده وب فرانت هستممن یک برنامه نویس بک اند هستممن یک طراح هستمPlease make a choice!CSSHTMLJavaScriptjQueryمن همچنین این مهارت ها را دارم:[{"field":"{function}","logic":"equal","value":"webdeveloper","and_method":"","field_and":"{email}","logic_and":"","value_and":""}]Choose at least 1 skill!PHPMySQLNodeJSمن همچنین این مهارت ها را دارم:[{"field":"{function}","logic":"equal","value":"programmer","and_method":"","field_and":"{email}","logic_and":"","value_and":""}]Choose at least 1 skill!PhotoshopIndesignIllustratorمن همچنین [...]

پاپاپ شماره پنج

فرم ها
0

تا زمانی که کاربر روی پذیرش کلیک نکند پاپاپ بسته نخواهد شد. بعد از آن تا 15 روز آینده کوکی این سایت در مرورگر کاربر ذخیره خواهد شد. با بارگذاری مجدد صفحه شما میتوانید دوباره پاپاپ را مشاهده نمایید.